• Çalışma Metni No: 13

  Başlık: Köprüden Önce Son Çıkış: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nın Eleştirel Değerlendirmesi Özet: Bu rapor, hükümetin Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kapsamında orta vade öncelikleri arasında yer alan Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nı (Tasarı) değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tasarı 28 Ocak 2010 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Bununla birlikte, aslında ulusal bir insan hakları kurumu kurma girişiminin […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No :12

  Başlık: İnternet, Demokrasi ve Türkiye Özet: “İnternet” deyimi, “international”(uluslararası) ve “network” (ağ yapısı) sözcüklerinin kısaltılarak birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Kelimenin açılımından da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi İnternet, “birbirleriyle bağlantılı bilgisayarların uluslararası bir ağıdır”. Bu deyim ilk olarak 1985 yılında kullanılmaya başlanmış olup bu tür bir iletişim ağının oluşturulması 1960’larda Amerikan Savunma Bakanlığının isteği üzerine olası felaket senaryolarının (doğal […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metinleri No: 11

  Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sisteminde Bürokrasi Krizi: Tamam Ya Da Devam Özet:  Hukuksal kriz; ilgili hukuk dalının hedeflediği çareyi sunmakta, sistematik olarak başarısız olduğu durumu ifade eder. Ulusal hukuklardaki reform girişimleri, bu tür krizlerin sonrasında gündeme gelir. Bununla birlikte, genelde olumlu bir anlam yüklenerek kullanılan “reform” kavramı, hukukun siyasetin bir ürünü olmasının sonucu olarak nereden […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metinleri No: 10

  Başlık: Genel Ahlak ve İfade Özgürlüğü Özet:  Ahlak olgusunun gerek bireysel gerekse toplumsal hayatta önemli bir yer ve işleve sahip olduğu tartışmasızdır. Bu olgunun hukuksal alana genel ahlak olarak taşınması ve hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında bir meşru sebep oluşturması, gerek yasa koyucu gerekse uygulayıcılar için keyfi uygulamalar için bir alan yaratabilecek niteliktedir. Bunun başlıca sebebi […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No: 9

  Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yaşam Hakkı ve Yaşam Hakkı İhlallerinde İhlalin Niteliği Özet:  Yaşam hakkı teorik düzeyde çok geniş kapsamlı olarak düşünülebilir. Yaşam hakkı insanın fizik-biyolojik-psikolojik varlığını eksiksiz sürdürebilmesi için gerekli sağlık koşulları bütünü içinde dünyaya gelebilmesini; doğumundan sonra fizik-biyolojik varlığına eklenecek moral-entelektüel gelişim olanakları içinde varlığını sürdürebilmesini ve böylece fizik-biyolojik-moral-entelektüel bütünlüğünü kazanmış […]

  Devamını oku »

Back to Top