• Çalışma Metni No: 8

  Başlık: Bir İnsan Hakları Örgütü Olarak Avrupa Birliği (Yüksek Lisans Tezi) Özet:  Bu tez çalısması; Avrupa Birligi’nin küresel ekonomik ve siyasal bir aktör olmasının yanı sıra; insan haklarında da önemli ve etkin bir aktör olup olmadıgını incelemektedir. Tez çalısması; bireyler açısından Avrupa Birligi’nin kendine özgü insan hakları güvence sisteminin ulus devletlerin sagladıgı anayasal insan hakları […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No: 7

  Başlık: Vicdani Ret Bir İnsan Hakkı (mı) ? Özet:  Bu    çalışmada,      zorunlu     askerlik     hizmeti     karşısında     vicdani     reddin Avrupa     İnsan    Hakları Mahkemesi’nin     içtihadı  ışığında  bir insan  hakkı  olarak  nitelendirilip   nitelendirilemeyeceği      incelenmiştir. Buna  göre,  zorunlu   askerlik   hizmeti   karşısında   vicdan i reddin   bir  insan  hakkı  olarak   nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine       ılişkin   bir  değerlendirme     yapılırken  sadece   Mahkeme’nin      Avrupa    İnsan   Hakları Sözleşmesi  […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No: 6

  Başlık: AİHS’nin 10. Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade: Güneydoğu Davalarından Örnekler (AÜ SBF Dergisi, C. 62, S. 1, s. 43’de yayımlanan çalışma) Özet: Bu çalışma, AİHS’nin 10.maddesi çerçevesinde şiddet unsuru içeren ifadelerin konu alındığı kimi Güneydoğu Davalarını ele almaktadır. Güneydoğu Davaları, AİHM’nin geliştirdiği içtihadın geneli bağlamında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu davalar, daha […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No: 5

  Başlık: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma Özet: Güvenlik, günümüz Türkiye’sinde siyasetin temel belirleyici güdüsü haline gelmiştir. Toplumsal hayatın her alanında güvenlik talebi tüm diğer insani güdülerin üstüne çıkmakta ve diğer talepleri kendine tabi kılmaktadır. Üst sınıfların, kent hayatına hâkim olan güvensizlik yüzünden “güvenli sitelere” toplandığını müşahede ediyoruz. Yine […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No: 4

  Başlık: Düzgün Yargı Çerçevesinde ‘Mahkeme’ Kavramı Özet: Bilindiği gibi 3 Ekim 2001 tarih ve 4709 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle getirilen düzenlemeyle Anayasa’nın 36. maddesi değiştirilmiş ve maddedeki deyişle ‘adil yargılanma hakkı’ anayasal bir nitelik ve güce kavuşturulmuştur. Yine 7 Mayıs 2004 tarih ve 5170 sayılı Kanun’la Anayasa değiştirilmiş ve bu Kanun’un 7. maddesiyle getirilen düzenlemeyle […]

  Devamını oku »

Back to Top