• Çalışma Metni No:3

  Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı: ‘Özel Hayatın Gizliliği X İfade Özgürlüğü’ Özet: Bilgi edinme hakkı, öğretide genelde sadece ifade özgürlüğü ile ilişkilendirilmiştir. Bu iki hak hep birlikte telaffuz edilmiş, bilgi edinme hakkının ifade özgürlüğünün bir parçası ya da tamamlayıcısı olduğu iddia edilmiştir. Bu iddianın altında da genelde ifade özgürlüğüne dair gerek […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No:2

  Başlık: AİHS’nin 10. maddesi Işığında Nefret İçerikli ve Irkçı Nitelikli Düşünce Açıklamaları Özet: Çalışmamızın  konusunu  oluşturan  “nefret  içerikli  ve  ırkçı  nitelikli”  ifadeler kanımızca,  düşünceyi  açıklama  özgürlüğü  içerisinde  özellikli  bir  yere  sahiptir.  Bu, öncelikle konunun insan hakları öğretisi açısından oldukça hassas bir konuma sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi insan haklarının gelişim temelleri çok daha önceki  dönemlere […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No: 1

  Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi Kapsamında Mahkemelerin Objektif Açıdan Tarafsızlığı İlkesi Özet: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlendiği şekliyle adil yargılanma hakkı kısaca, kişinin; yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme  tarafından, davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkı olarak ifade edilebilir. Bu hak kapsamına giren […]

  Devamını oku »

Back to Top