Nymphomaniac1

Nymphomaniac Film Gösterimi ve Cüneyt Cebenoyan Söyleşisi

Nymphomaniac1

“Bir provokasyonun amacı insanları düşünmeye sevk etmektir. Eğer insanları bir provokasyona maruz bırakırsanız, onlara kendi yorumlarını yapma olanağı sunarsınız.

Lars von Trier

Üniversitelerin en önemli işlevlerinden birisi en tartışılamaz, en eleştirilemez, en dokunulamaz görünen; tabu olan konuları akademik olarak tartışmaya açmak, eleştirebilmektir. Akademik üretim, meselelere önyargılar bir kenara bırakılarak, bilimsellik çerçevesinde yaklaşmayı gerektirir.

Lars von Trier, filmlerinde genel kabul gören değerleri hazmedilmesi zor bir üslupla eleştirmesiyle bilinir. Onu seven de sevmeyen de filmlerinin “rahatsız edici” olduğunu kabul edecektir. Ancak bugüne kadar Türkiye’de hiçbir filmi “Nymphomaniac” gibi sansürlenmemişti.

Lars von Trier’in son filmi Nymphomaniac, İstanbul Film Festivali’nde gösterilmesinin ardından Kültür Bakanlığı’nın Değerlendirme Sınıflandırma Üst Kurulu tarafından “yoğunlukla pornografik görüntüler ve diyaloglar içermesi; aynı zamanda çocukların ve gençlerin ruh sağlığını etkileyici olumsuz örnek oluştur(ması)” gerekçesiyle gösterime girmekten men edildi. Oysa Türkiye’de gösterilmesi planlanan versiyon, zaten önceden yönetmenin kendisi tarafından sansürlenmiş bir versiyondu. Her şeyin erişime açık olduğu internet çağında bu karar, filmin ancak kapalı kapılar ardında izlenebileceği anlamına geliyor.

Oysa sinema, ifade özgürlüğünü gerçekleştirmenin en güçlü araçlarından birisi. O kadar güçlü bir ifade aracı ki; kimi zaman totaliter rejimlerin önde gelen propaganda aracı kimi zaman geçmişle hesaplaşmada önemli bir ayak kimi zamansa sözlerle ya da kelimelerle ifade edilemeyecek sistem eleştirilerini yapabilmenin imkânı olmuş. Dolayısıyla bir sinema filminin yasaklanması ifade özgürlüğüne doğrudan bir müdahale olması nedeniyle ancak bazı sınırlılıklar dâhilinde meşru ve hukuki görülebilir. Herhangi bir suç unsuru ya da nefret söylemi içermeyen Nymphomaniac filminin bu sınırlılıklar dâhilinde sansürlendiğini söylemek ise ilk bakışta mümkün görünmüyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi olarak Nymphomaniac filmini, ifade özgürlüğü çerçevesinde tartışmaya açmak istiyoruz. Elbette böyle bir tartışmaya, filmin sanatsal değerini değerlendirerek başlamak gerekir. Kaos GL ve Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin desteğiyle Birgün gazetesinde sinema yazıları yazan Cüneyt Cebenoyan bize bu konuda değerli katkılarını sunacak.

Bu amaçla sizleri 14-15 Nisan saat 17.00’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne, Nymphomaniac filminin gösterimine ve 15 Nisan’daki 2. bölümün ardından Cüneyt Cebenoyan söyleşisine davet ediyoruz.

Tarih: 14 Nisan (1. Bölüm)
Saat: 17.00
Yer: SBF Konferans Salonu

Tarih: 15 Nisan (2. Bölüm ve Söyleşi)
Saat: 17.00
Yer: SBF Küçük Amfi (Gösterim yoğun ilgi nedeniyle SBF Konferans Salonu’na alınmıştır)


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top