Konferans : Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye

İnsanlık tarihi boyunca savaşlar ve silahlı çatışmalar yaşanmıştır. Uluslararası ya da bölgesel çatışmalar, silahlı kişilerin ve askerlerin hayatlarının yanı sıra yaygın biçimde sivillerin hayatlarını da etkilemiştir. Soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu sadece işlendikleri bölgenin değil, uluslararası toplumun da etkilenmesine neden olmuştur. Bu suçları işleyenlerin cezasız kalmaması ve bu suçların bir daha tekrarlanmaması için suçluların cezalandırılması amacıyla geçmişte yaşanan en büyük deneyim, Nürnberg, Tokyo, Yugoslavya ve Ruanda uluslararası ceza mahkemelerinin kurulmasıdır. Bu tür suçları yargılamak amacıyla “sürekli” bir uluslararası ceza mahkemesi kurulması fikri uzun süre tartışılmış ve uzun çalışmalar sonucunda, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kurulması için 1998’de Birleşmiş Milletler öncülüğünde Roma’da toplanan konferansta UCM’yi kuran Roma statüsü kabul edilmiştir. Mahkeme, 1 Temmuz 2002’de faaliyete başlamıştır. Statüsü gereğince soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçu ve saldırı suçunu yargılayacak olan UCM Statüsü’ne Türkiye henüz taraf olmamıştır. Insan Hakları Merkezi ve Uluslararasi Ceza Mahkemesi Koalisyonu, birlikte düzenledikleri bu konferansla uluslararası suç ve adalet konusunu tartışarak UCM’nin kuruluş süreci, işlevi, amacı ve yargı yetkisindeki suçları tanıtabilmeyi, ayrıca UCM ve Türkiye sorununu tartışmayı amaçlamaktadırlar.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top