50yil

50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı

50yil

Ankara Barosu yayınları arasından çıkan “50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı?” başlıklı derleme kitap, 8-9 Mart 2008’de Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi, Diyarbakır Barosu, Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri “Yeni Avrupa’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı mı?” konferansında tasarlandı. Kitap bu toplantıda yapılan sunuları değil, daha sonra yazılmış özgün makaleleri içeriyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’nden Kerem Altıparmak tarafından yayıma hazırlanan kitapta yer alan çalışma başlıkları şunlar:

 

Naz Çavuşoğlu: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi: Gerçekler ve Perspektifler
Steven Greer: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için Anayasal Bir Geleceğe Doğru (Towards a Constitutional Future for the European Court of Human Rights)
Başak Çalı: Avrupa İnsan Hakları Sisteminin Amaçları: Tek mi, Çok mu?
Kerem Altıparmak: Kopya Davalar ve Pilot Kararlar: Bir Kararda Bin Adaletsizlik?
Ali Rıza Çoban: Strasbourg’da Herküllere İhtiyacımız Var mı? Ulusal Takdir Yetkisi ve Evrensel Standartlar Arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kazım Bayraktar: Yargı Bağımsızlığı ve Hukuk-Politika Ekseninde AİHM Kararları
Françoise Tulkens: Göç ve Hukuk Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nce Sağlanan Korumada Yeni Eğilimler (Migration and the Law: Recent Trends in the Protection Afforded by the European Convention on Human Rights)
Bill Bowring: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Parçalanma, lex specialis ve Gerilimler (Fragmentation, lex specialis and Tensions in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights)
M. Sezgin Tanrıkulu: Bir Hakikat Komisyonu Olarak İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi
Serkan Cengiz: AİHM Kararlarının İç Hukuka Etkisi
Tahir Elçi: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılamasının Devletlerin İç Hukukuna Etkileri ve Türkiye Uygulaması

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top