Çalışma Metni No: 1

Başlık: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi Kapsamında Mahkemelerin Objektif Açıdan Tarafsızlığı İlkesi pdf

Özet: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlendiği şekliyle adil yargılanma hakkı kısaca, kişinin; yasayla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme  tarafından, davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkı olarak ifade edilebilir. Bu hak kapsamına giren ve az sonra ayrıntılı olarak anlatılacak olan tarafsızlık meselesi de, genel olarak mahkemenin yargılama yaparken, kamuoyuna ve özellikle taraflara verdiği güven ile ilgilidir. Bu çalışmada sözkonusu güvenin sağlanmasının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları ışığında, hangi durumlarda mümkün olamayacağı veya tartışmalı  olduğu,  tarafsızlığı  engelleyen  hallerin  nasıl  ortaya  çıkabileceği  ve  ne şekilde giderileceği gibi hususlar tartışılacaktır.

Yazar: Dilan Mızrak

Yıl: 2006

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top