Çalışma Metni No:3

Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Bilgi Edinme Hakkı: ‘Özel Hayatın Gizliliği X İfade Özgürlüğü’pdf

Özet: Bilgi edinme hakkı, öğretide genelde sadece ifade özgürlüğü ile ilişkilendirilmiştir. Bu iki hak hep birlikte telaffuz edilmiş, bilgi edinme hakkının ifade özgürlüğünün bir parçası ya da tamamlayıcısı olduğu iddia edilmiştir. Bu iddianın altında da genelde ifade özgürlüğüne dair gerek ulusal metinlerin, özelde anayasaların, gerekse de uluslararası belgelerin bilgi edinme hakkını içerecek şekilde düzenlenmiş olması yatmaktadır.

Yazar: Cavidan Soykan

Yıl: 2006

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top