Çalışma Metni No: 6

Başlık: AİHS’nin 10. Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade: Güneydoğu Davalarından Örnekler (AÜ SBF Dergisi, C. 62, S. 1, s. 43’de yayımlanan çalışma)pdf

Özet: Bu çalışma, AİHS’nin 10.maddesi çerçevesinde şiddet unsuru içeren ifadelerin konu alındığı kimi Güneydoğu Davalarını ele almaktadır. Güneydoğu Davaları, AİHM’nin geliştirdiği içtihadın geneli bağlamında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu davalar, daha sonra tekrar tekrar başvurulan kaynak olma niteliği taşımışlardır; ayrıca söz konusu davalar, ifade özgürlüğü bakımından hem Türkiye’nin ve AİHM’nin konuya bakış açılarının, hem de bir ulusal mahkeme ile ulusal sınırları aşan bir mahkemenin düşünce ve karar sistematiklerindeki olası farklılıkların görülmesi açısından da önem teşkil etmektedirler.

Çalışma, incelenen davalar eşliğinde bir yandan AİHM’nin şiddet unsuru içeren ifadeleri değerlendirirken uyguladığı yöntemi, benimsediği yaklaşımı ve geliştirdiği içtihadı konu edinmekte, bir yandan da bu yöntemin ve yaklaşımın tutarlı olarak tüm davalara yansıtılıp yansıtılmadığına, yansıtılmıyor ise bunun nedenlerine değinmektedir.

Yazar: Ozan Değer

Yıl: 2007

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top