Çalışma Metni No: 7

Başlık: Vicdani Ret Bir İnsan Hakkı (mı) ?pdf

Özet:  Bu    çalışmada,      zorunlu     askerlik     hizmeti     karşısında     vicdani     reddin Avrupa     İnsan    Hakları
Mahkemesi’nin     içtihadı  ışığında  bir insan  hakkı  olarak  nitelendirilip   nitelendirilemeyeceği      incelenmiştir. Buna  göre,  zorunlu   askerlik   hizmeti   karşısında   vicdan i reddin   bir  insan  hakkı  olarak   nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine       ılişkin   bir  değerlendirme     yapılırken  sadece   Mahkeme’nin      Avrupa    İnsan   Hakları Sözleşmesi  ‘nin   “düşünce,    vicdan   ve din  özgürlüğü”nü    düzenleyen    9.  maddesine    ilişkin   içtihadının   dikkate alınması    yeterli     olmayacaktır.       Dolayısıyla,      vicdani     reddin     bir    insan     hakkı    olarak     nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine       ilişkin   değerlendirme     yaparken   sağlıklı   bir  sonuca   varmak,    ancak.   Mahkeme’nin içtihadının    bir  büıün  olarak   göz  önünde   bulundurulmasıyla     mümkündür.   Bu  bağlamda,   Mahkeme’nin     genel eğiliminin   ve  özellikle   Ülke  karannda    yaptığı  değerlendirmelerin     zorunlu   askerlik   hizmeti  karşısında   vicdani reddin   Avrupa   İnsan   Hakları   Sözleşmesi’nin      koruyucu    şemsiyesi  altında   yer  alan   bir  insan   hakkı   olarak nitelendirilmesini     mümkün   kıldığı  söylenebilir.

Yazar: Ertuğrul Cenk Gürcan

Yıl: 2007

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top