Çalışma Metni No: 8

Başlık: Bir İnsan Hakları Örgütü Olarak Avrupa Birliği (Yüksek Lisans Tezi)pdf

Özet:  Bu tez çalısması; Avrupa Birligi’nin küresel ekonomik ve siyasal bir aktör olmasının yanı sıra; insan haklarında da önemli ve etkin bir aktör olup olmadıgını incelemektedir. Tez çalısması; bireyler açısından Avrupa Birligi’nin kendine özgü insan hakları güvence sisteminin ulus devletlerin sagladıgı anayasal insan hakları korumalarının ve uluslararası veya bölgesel örgütlerin sagladıgı uluslararası hukuka dayanan insan hakları korumalarının yerini alabilecek düzeyde bir koruma saglayıp saglayamadıgı sorusuna yanıt
aramaktadır. Ayrıca, insan hakları güvence sistemlerinin esas ve usule yönelik iki farklı koruma düzeyinde güvence sagladıgı görüsüne dayanarak; Avrupa Birligi insan hakları güvence sisteminin esas ve usul yönünden ne kadar ve ne düzeyde güvence saglayabildigi analiz edilmeye çalısılmaktadır.

Yazar: Nimet Özge Kaya

Yıl: 2008

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top