Çalışma Metni No: 9

Başlık: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yaşam Hakkı ve Yaşam Hakkı İhlallerinde İhlalin Niteliğipdf

Özet:  Yaşam hakkı teorik düzeyde çok geniş kapsamlı olarak düşünülebilir. Yaşam hakkı insanın fizik-biyolojik-psikolojik varlığını eksiksiz sürdürebilmesi için gerekli sağlık koşulları bütünü içinde dünyaya gelebilmesini; doğumundan sonra fizik-biyolojik varlığına eklenecek moral-entelektüel gelişim olanakları içinde varlığını sürdürebilmesini ve böylece fizik-biyolojik-moral-entelektüel bütünlüğünü kazanmış insan varlığının –doğal koşullar dışında- hiçbir biçimde sınırlanmamasını, etkiye uğratılmamasını, eksiltilmemesini, yok edilmemesini ifade eder4. Elbet ki, yaşam hakkına ilişkin Sözleşme’nin 2. maddesi bu denli kapsamlı düşünülerek düzenlenmemiştir. Mahkeme içtihatlarıyla gelişen ve yaşam hakkını salt öldürmeme yükümlülüğü dışında Devlete ödevler de yükleyen bir hüküm haline getiren süreç sonucunda dahi, Sözleşme’nin 2. maddesiyle Devlete yüklenen ödevlerin teorik düzeydeki bu değerlendirmeye yaklaşmış olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak pozitif yükümlülüklerin kabulü ile bugün 2. maddenin uygulaması, Sözleşme’nin düzenlendiği dönemin oldukça ilerisindedir.

Yazar: Ayşe Seda Koyuncu Gülseven

Yıl: 2008

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top