Çalışma Metinleri No: 10

Başlık: Genel Ahlak ve İfade Özgürlüğüpdf

Özet:  Ahlak olgusunun gerek bireysel gerekse toplumsal hayatta önemli bir yer ve işleve sahip olduğu tartışmasızdır. Bu olgunun hukuksal alana genel ahlak olarak taşınması ve hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında bir meşru sebep oluşturması, gerek yasa koyucu gerekse uygulayıcılar için keyfi uygulamalar için bir alan yaratabilecek niteliktedir. Bunun başlıca sebebi genel ahlak kavramının genel ve sosyolojik açıdan farklı şekillerde yorumlanabilmesidir. Ayrıca bir değer yargısını içermekte olduğundan, kişisel değerlendirmelerle farklı sonuçlara varılabilecek bir kavramdır. Böylesi kaygan bir zeminde yer alan bir kavramın hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında bir işleve sahip olması hukuki açıdan bu kavrama teknik bir anlam verilmesi gereğini ortaya koymaktadır.

Yazar: Ayşe Seda Koyuncu Gülseven

Yıl: 2008

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top