Çalışma Metni No: 13

Başlık: Köprüden Önce Son Çıkış: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nın Eleştirel Değerlendirmesipdf

Özet: Bu rapor, hükümetin Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kapsamında orta vade öncelikleri arasında yer alan Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı’nı (Tasarı) değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Tasarı 28 Ocak 2010 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Bununla birlikte, aslında ulusal bir insan hakları kurumu kurma girişiminin en az 6 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ve açılım sürecinden çok daha uzun bir süredir tartışıldığı vurgulanmalıdır.
Mevcut taslağın çalışmaları da en geç Eylül 2008’de başlamıştır. Bu gelişim sürecinin hatırlatılması iki açıdan önemlidir. İlk olarak, altı yıllık süreçte kurulacak ulusal kurum hakkında hiçbir ciddi alan çalışması yapılmamış, insan hakları alanında aktif aktörlerin görüşleri dikkate alınmamıştır. İkinci olarak, Demokratik Açılımın bir parçası olarak sunulmakla birlikte, taslağın kısa tarihçesi girişimin daha çok AB’ye bu alanda yapılan taahhütlerin yerine getirilmesi niteliğinde olduğunu göstermektedir. Hiçbir demokratik sürecin işletilmediği bir sürecin demokratik açılımın simgesi haline getirilmesi açık bir çelişki olarak değerlendirilmelidir

Yazar: Kerem Altıparmak

Yıl: 2010

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top