Çalışma Metni No: 16

Başlık: Bir ‘Kurucu Öteki Olarak’: Türkiye’de Gayrimüslimlerpdf

Özet: Türkiye’de azınlık kavramı, çoğunluğu tanımlayan Türklük’e nazaran pek çok kişinin kafasının daha net olduğu bir kavramdır. Biz’den önce öteki’nin kim olduğu bilinmekte, küçük yaştan itibaren öğretilen vatana ve millete sadakat ilkesi temelinde azınlık bu sadakate sahip olmayan ve/veya her an ihanet etme potansiyeline sahip olan kişi/grup olarak kodlanmaktadır. Her ne kadar vatandaşlık bağı eşitlik ilkesi üzerinden devlet ve birey arasında yasal bir ilişki kursa da, uygulamada kimlerin eşitler arasında birinci, kimlerin daha az eşit olduğu bellidir. Bu statülerin ortaya çıkışı üzerine kafa yorduğumuzda karşımıza çıkan ilk kavram ise üst kimlik kavramıdır.

Yazar: Elçin Aktoprak

Yıl: 2010

Yer: Ankara


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ihmpolit/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Back to Top