• Çalışma Metni No: 7

  Başlık: Vicdani Ret Bir İnsan Hakkı (mı) ? Özet:  Bu    çalışmada,      zorunlu     askerlik     hizmeti     karşısında     vicdani     reddin Avrupa     İnsan    Hakları Mahkemesi’nin     içtihadı  ışığında  bir insan  hakkı  olarak  nitelendirilip   nitelendirilemeyeceği      incelenmiştir. Buna  göre,  zorunlu   askerlik   hizmeti   karşısında   vicdan i reddin   bir  insan  hakkı  olarak   nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine       ılişkin   bir  değerlendirme     yapılırken  sadece   Mahkeme’nin      Avrupa    İnsan   Hakları Sözleşmesi  […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No: 6

  Başlık: AİHS’nin 10. Maddesi Çerçevesinde Şiddet Unsuru İçeren İfade: Güneydoğu Davalarından Örnekler (AÜ SBF Dergisi, C. 62, S. 1, s. 43’de yayımlanan çalışma) Özet: Bu çalışma, AİHS’nin 10.maddesi çerçevesinde şiddet unsuru içeren ifadelerin konu alındığı kimi Güneydoğu Davalarını ele almaktadır. Güneydoğu Davaları, AİHM’nin geliştirdiği içtihadın geneli bağlamında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu davalar, daha […]

  Devamını oku »
 • Çalışma Metni No: 5

  Başlık: Polis Vazife ve Salahiyet Kanunda Değişiklik: Durdurma-Kimlik Sorma-Arama, Parmak İzi Alınması, Silah Kullanma Özet: Güvenlik, günümüz Türkiye’sinde siyasetin temel belirleyici güdüsü haline gelmiştir. Toplumsal hayatın her alanında güvenlik talebi tüm diğer insani güdülerin üstüne çıkmakta ve diğer talepleri kendine tabi kılmaktadır. Üst sınıfların, kent hayatına hâkim olan güvensizlik yüzünden “güvenli sitelere” toplandığını müşahede ediyoruz. Yine […]

  Devamını oku »
 • ifadeafis

  Uluslararası Konferans : İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ AZİZ KÖKLÜ KONFERANS SALONU Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Ortak Platformu ifade özgürlüğü üzerine 30 Kasım- 2 Aralık 2006 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek uluslararası bir konferans düzenliyor. Konferansın ayrıntılarına konferans için hazırlanan siteden ulaşabilirsiniz. Konferans programı, ilgili belge ve bağlantılar için hazırlanan özel sayfayı […]

  Devamını oku »

Back to Top